Bảng công thức đạo hàm đầy đủ

Công thức đạo hàm thuộc toán lớp 11, là kiến thức quan trọng. Muốn học tốt chương 1 lớp 12 thì học sinh phải học tốt phần này. Bảng đạo hàm đầy đủ với mong muốn giúp học sinh hệ thống nhanh. Đơn vị kiến thức trong bảng được sắp xếp từ cơ bản tới nâng cao

Công thức căn bản

Hàm cơ bản

 • (c)’ = 0
 • (x)’ = 1
 • $({x^\alpha })’ = \alpha {x^{\alpha – 1}}$

Hàm hợp

$\left( {{u^\alpha }} \right)’ = \alpha {u^{\alpha – 1}}.u’$

Công thức hàm chứa căn thức

Hàm cơ bản

 • $\left( {\sqrt x } \right)’ = \frac{1}{{2\sqrt x }}$
 • $\left( {\sqrt[n]{x}} \right)’ = \frac{1}{{n\sqrt[n]{{{x^{n – 1}}}}}}$

Hàm hợp

 • $\left( {\sqrt u } \right)’ = \frac{{u’}}{{2\sqrt u }}$
 • $\left( {\sqrt[n]{u}} \right)’ = \frac{{u’}}{{n\sqrt[n]{{{u^{n – 1}}}}}}$

Công thức lượng giác

Hàm cơ bản

 • $(\sin x)’ = \cos x$
 • $(\cos x)’ = – \sin x$
 • $(\tan x)’ = \frac{1}{{{{\cos }^2}x}}$
 • $(\cot x)’ = – \frac{1}{{{{\sin }^2}x}}$

Hàm hợp

 • $(\sin u)’ = u’.\cos u$
 • $(\cos u)’ = – u’\sin u$
 • $\left( {\tan u} \right)’ = \frac{{u’}}{{{{\cos }^2}u}}$
 • $\left( {\cot u} \right)’ = – \frac{{u’}}{{{{\sin }^2}u}}$

Trên đây là bảng các công thức đạo hàm đầy đủ nhất. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với em.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *