Tag: Đề cương

Tháng Mười Hai 17, 2020

Những cách chữa hiệu quả

Khi ăn mắm tôm, mắm tép, hoặc một vài loại cá đồng mà mật của nó có đọc làm đau bụng, lăn lộn thì: Nếu đi cầu được, cứ để cho đại tiện tống hết ra ngoài, không có gì phải lo sợ, vì một khi không ở được trong dạ dày, nhu động ruột đẩy chúng ra ngoài là xong Trường hợp này nên […]